Εκδήλωση Επιτροπής Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας || Πέμπτη 7/3/19, ΚΕΔΕΑ


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Αντιπρύτανη Έρευνας & Συντονισμού η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Η Σύγκλητος, τον Απρίλιο του 2018, αποδέχθηκε την εισήγηση της διοίκησης και της ολομέλειας του ΕΛΚΕ για πιο ενεργό και οργανωμένη υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην διαδικασία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης. Προς το σκοπό αυτό συγκρότησε την Επιτροπή Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας (ΕΔΑΧΕ) για την οργάνωση σχετικών δράσεων καιέθεσε στη διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους (http://edaxe.auth.gr/).


Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 στο αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕΔΕΑ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία τα μέλη της ΕΔΑΧΕ θα παρουσιάσουν τις μέχρι τώρα δραστηριότητες και το σχεδιασμό για το προσεχές μέλλον (συνημμένο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία θα έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε προτάσεις και να προτείνετε ιδέες σχετικά με το θέμα, προς υποβοήθηση της ΕΔΑΧΕ στην επίτευξη των στόχων της.