ΓΣΓ 292 (Γ. Τεμπρίδου) - Έναρξη μαθημάτων


Το πρώτο μάθημα στο ΓΣΓ 292 (Νίκος Καρούζος: ύπαρξη, ποίηση φιλοσοφία) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα.