ΝΕΦ 258 και ΝΕΦ 206 (Μιχ. Γ. Μπακογιάννης)


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 20 και στις 22 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των μαθημάτων (e-learning). 

Ο διδάσκων