ΝΕΦ 206|Α-ΚΑ και ΝΕΦ 263 (Μ. Ιατρού) - Έναρξη μαθημάτων


19/2 και 21/2 αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.