Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ - Προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων


Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης ΑΠΘ τα συνημμένα έγγραφα του Τμήματος Κληροδοτημάτων ΑΠΘ σχετικά με την χορήγηση υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων.