Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ