Εκδήλωση Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιου Harvard Και Τομέα Kλασικών Σπουδών ΑΠΘ