Σ. Κοτζάμπαση - Eμβόλιμη εξεταστική


Οι εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής (διδ. Σ. Κοτζάμπαση) θα γίνουν προφορικά την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου, ώρα 3 μ.μ. στο γραφείο 206ν.κ.