ΑΕΦ 101 (προφορική εξ.), ΑΕΦ 106 (εμβόλιμη) (Ε. Αλεξίου)


Όσοι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά στο ΑΕΦ 101 και όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξέταση του ΑΕΦ 106, καλούνται να προσέλθουν σε προφορική εξέταση την Τρίτη 29/1, ώρα 16.00, στο γραφείο 213 του ν.κ. της Φιλοσοφικής.