Ανακοίνωση ΓΣΓ 285


Επειδή το αμφιθέατρο Α΄ ν.κ. θα χρησιμοποιηθεί από το Τμήμα Φιλολογίας για την ενημέρωση των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση την Τετάρτη, 12/12/2018, στις 13.30, το μάθημα ΓΣΓ 285 θα μεταφερθεί στην 13 π.κ.