Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πληρ.:Ε. Ζαμπουρίδου
Τηλέφ.:2310-99.5246/99.5260                          

Θεσσαλονίκη, 2.11.2018 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι δηλώσεις για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 υποβάλλονται στην Γραμματεία κατά το χρονικό διάστημα από 2-11-2018 έως 23-11-2018 και ώρες 12.00-1.30 μ.μ. 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Φιλολογίας