ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι


Code No: 
ΓΣΓ 646
Credits: 
15 ECTS

Από τον Φορμαλισμό στον Barthes

Το σεμινάριο θα καλύψει σε βάθος όλες τις κρίσιμες στιγμές της θεωρίας της κριτικής του 20ού αιώνα μέχρι την Αποδόμηση. Θα ξεκινήσουμε με τις περισσότερο γλωσσοκεντρικές θεωρίες για να καταλήξουμε στην αμφισβήτηση του ρόλου του Συγγραφέα στην παραγωγή της λογοτεχνίας. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Γιαβής Κώστας 2310 997537 205 ν.κ. Τετάρτη 14.30-16.30

Νέα