ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ


Code No: 
ΒΥΦ 626
Credits: 
15 ECTS

Προβλήματα του ιστορικού έργου του Δούκα

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης