ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Code No: 
ΒΥΦ 622
Credits: 
15 ECTS
Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης