ΝΕΦ 204 (Α-ΚΑ) Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Τμήμα Α-ΚΑ, διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 101 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 18.30-21.00).