ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΘΕΓ 842
Credits: 
5 ECTS

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με διάφορες φωνολογικές θεωρίες όπως η Λεξική Φωνολογία, εκδοχές της Θεωρίας του Βέλτιστου και η Διαβαθμισμένη Αρμονική Γραμματική μέσα από φαινόμενα διεπιπέδου (π.χ. τονισμός, αναδιπλασιασμός, μορφοφωνολογικές εναλλαγές, κ.λπ.). Είναι υποχρεωτική η συγγραφή εργασίας σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται το μάθημα.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00