ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΛΦΙ 127 (ΜΕ-Ω), ΑΕΦ 101 (ΚΕ-ΠΑ), ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010, ΝΕΦ 247


Το μάθημα ΛΦΙ 127 (Τμήμα ΜΕ-Ω, διδ. Στ. Φραγκουλίδης) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 106 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Δευτέρα 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 010 (διδ. Α. Λιανέρη) θα γίνεται στο εξής στο αμφ. Β νκ την ίδια μέρα και ώρα (Πέμπτη 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΑΕΦ 101 (Τμήμα ΚΕ-ΠΑ, διδ. Μ. Πλαστήρα) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 03 της νέας πτέρυγας την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 11.00-13.30).

 

Το μάθημα ΝΕΦ 247 (διδ. Μ. Ιατροὐ) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 104Α νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη 16.00-18.30).