ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Code No: 
ΛΦΙ 571
Credits: 
15 ECTS

Δεύτερη Σοφιστική

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Παρασκευή 10.00-11.00