Νέα υπηρεσία για απόφοιτους φοιτητές του Α.Π.Θ.


Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και πληρωμής του παράβολου για την έκδοση πιστοποιητικών. 

Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αντίγραφο πτυχίου, μεμβράνη) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών - sis.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr/el/alumniapplication