Ίδρυμα Ωνάση: Προκήρυξη υποτροφιών για Καβαφικές σπουδές


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19

 

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης του στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει προβλέψει στα Προγράμματα Υποτροφιών του προς Έλληνες και Αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 τη χορήγηση έως δύο υποτροφιών στον τομέα των καβαφικών σπουδών, οι οποίες θα αφορούν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, β) παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ εκτός Ελλάδος και γ) υποτροφία σε αλλοδαπό ερευνητή προκειμένου να υλοποιήσει ερευνά σχετική με το Αρχείο Καβάφη στην Ελλάδα. 

Από το 2012, όταν και το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στη διαχείριση του Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα Ωνάση αναγνωρίζει, δημιουργεί και αναδεικνύει ευκαιρίες για την προώθηση του έργου του Κ.Π. Καβάφη και για την υποστήριξη των ερευνητών του. Αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της καβαφικής έρευνας, με τη χορήγηση αυτής της υποτροφίας, το Ίδρυμα Ωνάση αποσκοπεί όχι μόνο στην προώθηση των καβαφικών σπουδών εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και στη σύνδεση του Αρχείου Καβάφη με σύγχρονες ερευνητικές οδούς.

 

Προκηρύξεις του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Προκήρυξη Υποτροφιών προς Έλληνες για διδακτορικές σπουδές που διεξάγονται αποκλειστικά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας.

Προκήρυξη Υποτροφιών προς ‘Έλληνες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.

Προκήρυξη Υποτροφιών προς αλλοδαπούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και υποψήφιους διδάκτορες.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

28 Φεβρουαρίου 2018Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση μπορείτε να βρείτε εδώ