Εξέλιξη της αν. καθ. κ. Ε. Σιστάκου σε καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»