Διημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων ΝΕΦ & ΓΣΓ