Ανακοίνωση Γραμματείας Τμήματος


Θεσσαλονίκη, 4-11-2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις ώρες συνεργασίας 12.00 – 13.30 (εξυπηρέτηση κοινού στις θυρίδες), να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας και τηλεφωνικά κατά τις ώρες 09.00-12.00:

  • για  τα φοιτητικά θέματα προπτυχιακού κύκλου σπουδών (στεγαστικό επίδομα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά)

στα τηλέφωνα

2310 995233

2310 995232

  • για τα μεταπτυχιακά προγράμματα

στο τηλέφωνο

2310 995260

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος