ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι


Code No: 
ΘΕΓ 808
Credits: 
10 ECTS

 

Η Θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς

Παρουσιάζεται η θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς (π.χ. Lakoff & Johnson 1980, 1999· Lakoff 1993) και η συζήτηση σχετικά με τη διεπίδραση της μεταφοράς με τη μετωνυμία, καθώς και μεταγενέστερες κριτικές απόψεις που θέτουν ζητήματα μεθοδολογίας και εστιάζουν στην επικοινωνιακή διάσταση της μεταφοράς και στον ρόλο της γλώσσας.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τρίτη 09.00 - 11.00 zoom & Πέμπτη 13.30 - 14.30 zoom