Εξέλιξη του επίκ. καθ. κ. Γ. Παπαναστασίου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία με ειδίκευση στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία»