ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι


Code No: 
ΙΒΓ 913
Credits: 
10 ECTS

Ιστορική Σημασιολογία

Στο μάθημα αναλύονται θέματα όπως: γραμματικοποίηση, υποκειμενικότητα, γλωσσική σχετικότητα, ονομασιολογία, γνωσιακή σημασιολογία, semantic prototypes, υπό το πρίσμα της ιστορικής γλωσσολογίας καθώς επίσης και ιστορική πραγματολογία.

 

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30