ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Code No: 
ΔΙΔ ΛΟΓ 040
Credits: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε φοιτητές/ήτριες του 6ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ακολουθούν την ειδίκευση ΜΝΕΣ και επιλεγόμενο από όσους και όσες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος.

Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα ΜΝΕΣ.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
ΕΔΙΠ Πέτκου Ευθυμία 2310 997028 208/16 ν.κ.
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 423/Α ν.κ. ΑΔΕΙΑ