ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙΙΙ (1974 κ.ε.)


Code No: 
ΝΕΦ 248
Credits: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εμφύλιος και λογοτεχνία

Σε μια σειρά από πεζογραφικά κείμενα εξετάζονται οι τρόποι της μυθοπλαστικής διαχείρισης ενός μείζονος ιστορικού τραύματος.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 14.00-16.00 & Τετάρτη 11.00-13.00