ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ


Code No: 
ΙΒΓ 906
Credits: 
10 ECTS

Διαλεκτολογία και τυπολογία

Στο μάθημα εξετάζονται οι νεοελληνικές διάλεκτοι και γενικότερα η διαλεκτολογία με όρους τυπολογίας. Παρουσιάζεται ο τρόπος που η τυπολογία μπορεί να προσφέρει προτάσεις και λύσεις σε πολλά προβλήματα που θέτουν οι διαλεκτολογικές σπουδές και ειδικότερα οι νεοελληνικές διάλεκτοι, σε όλα τα επίπεδα της ανάλυσής τους και κυρίως στο φωνητικό-φωνολογικό, το μορφολογικό και το συντακτικό.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Αναπ... Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 418 ν.κ. ΑΔΕΙΑ
Καθη... Τζιτζιλής Χρήστος 2310 997164 304 π.κ.