ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΙΒΓ 901
Credits: 
10 ECTS

Tο μάθημα ως ιστορία ιδεών διερευνά την εκκίνηση της γλωσσολογικής σκέψης και την πορεία της μέχρι και τον 19ο. αι. Δεν είναι μάθημα ιστορικής γλωσσολογίας και από τη φύση του αφορά φοιτητές/τριες και των δύο κατευθύνσεων.

 

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30