Εξέλιξη του λέκτορα κ. Χ. Σιμελίδη στη βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία»