Εξέλιξη του επικ. καθ. κ. Β. Φυντίκογλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λατινική Φιλολογία"