Εξέλιξη του λέκτορα κ. Μ. Μπακογιάννη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νεοελληνική Φιλολογία"