Professors Emeriti


Τhe full list of Professors Emeriti comprises such distinguished scholars as: †Alkis Angelou, Frangiski Ampatzopoulou, Anna Anastassiadis-Symeonidis, †Νicolaos Andriotis, Vassilis Atsalos, Nicolaos Chourmouziadis, †Αnastasios-Phoibos Christidis,  Georgia Farinou-Malamatari, Kalliopi Frantzi,  †Konstantintos Grollios, †Daniel Jakob, †Ιoannis Kakridis, Ioannis Kazazis, Charalampos Karaoglou, †Stamatis Karatzas, Vassilios Katsaros, †Stylianos Kapsomenos, Georgios Kechagioglou, Νicolaos Conomis, Εmmanuel Kriaras, Efstratios Kyriakidis, Demetrios Lypourlis, Demetrios Maronitis, †Αnastasios Megas, Nikitas Dimitrios, †Panagiotis Moullas, Georgios Parasoglou, Theodossia Pavlidou, Νicolaos Petrocheilos, †Linos Politis, †Georgios Savvidis, Μichael Setatos, Gregoris Sifakis, Ioannis Stefanis, Charalambos Symeonidis, †Christos Theodoridis, †Leonidas Tromaras, Κyriakos Tsantsanoglou, Damianos Tsekourakis, Εudoxos-Panagiotis Tsolakis, †Αgapitos Tsopanakis,  Ioannis Veloudis.