ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ I


Code No: 
ΛΦΙ 567
Credits: 
15 ECTS

Θεωρητικές προσεγγίσεις της κλασικής λατινικής ποίησης

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος