ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΘΕΑΤΡΟ


Code No: 
ΛΦΙ 562
Credits: 
15 ECTS

Μεταδραματικές αναγνώσεις στο ρωμαϊκό δράμα

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ. Δευτέρα 10.00-11.00