ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ


Code No: 
ΑΕΦ 101
Credits: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ. Δευτέρα και Τρίτη 11.00-12.00
Επίκ... Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία 2310 997086 213 ν.κ. Δευτέρα 11.00 - 12.00 & Τρίτη 13.30 - 14.30
Καθη... Σιστάκου Ευανθία (Εβίνα) 2310 997898 211 ν.κ. Δε 18.00-20.00 (μόνο κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail)