ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα)


Code No: 
ΝΕΦ 206
Credits: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το χρονικό άνυσμα του μαθήματος περιλαμβάνει 3 περιόδους:

1) τη Μεσοπολεμική Πεζογραφία (1914-40) με τις δύο υποπεριόδους (1914-30, 1930-40)

2) τη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1940-67 ή 1974)

3) τη Σύγχρονη Πεζογραφία (1974 έως σήμερα)

Πρόκειται για εκτεταμένο χρονικό άνυσμα με δραματικά γεγονότα σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μικρασιατική Καταστροφή, Εμφύλιος) τα οποία μετασχημάτισαν έθνη, κοινωνίες, πολιτικά συστήματα και κατ' επέκταση το άτομο και τη σχέση του με τον κόσμο. Συγχρόνως πρόκειται για μια εποχή στην οποία αναδύθηκαν καινούρια ρεύματα (μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός) ή αναβίωσαν σε καινούρια μορφή παλαιότερα (ρεαλισμός), καθώς και καινούρια λογοτεχνικά είδη.

Στο μάθημα θα εξεταστούν συγκεκριμένα μυθιστορήματα ή διηγήματα, κυρίως από τις πρώτες δύο υποπεριόδους, με έμφαση –κατά περίπτωση– στο πώς προσελήφθησαν ή πώς και πόσο αφομοιώθηκαν συγκεκριμένα ρεύματα ή είδη  για την έκφραση προβληματισμών γύρω από το άτομο, την ιστορία και την κοινωνία.

Το ακροατήριο της κ. Μ. Μικέ μπορεί να βρει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον elearning.auth.gr.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Μπακογιάννης Μιχαήλ 2310997055 208/17 ν.κ. Τετάρτη, 16.00-18.00
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ. εκπαιδευτική άδεια
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Δευτέρα 16:00-17:00, Τετάρτη 11:00-13:00