ΦIΛOΣOΦIA


Code No: 
AEΦ 106
Credits: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (επιλογές)
Θ. Κουρεμένος

Πλάτων, Συμπόσιον
M. Voehler

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ. Με συνεννόηση
Καθη... Vöhler Martin 2310 997071 211 ν.κ. Πέμπτη 18.30–19.30 ή μετά από συνεννόηση