ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Code No: 
ΑΕΦ 512
Credits: 
15 ECTS

Αισχύλος, Ἀγαμέμνων

 

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ. Παρασκευή 17.00-18.00 με email