Νέα


ΠΛ ΙΙ (Ε. Δότα) - Πέμπτη 21/3

Το μάθημα ΠΛ ΙΙ της Πέμπτης 21 Μαρτίου, ώρα 9-11 θα γίνει στην αιθ. 113 του παλαιού κτιρίου. 

ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 162 & ώρες συνεργασίας (Χρ. Τσίτσιου)

Τα μαθήματα της Πέμπτης (ΛΦΙ 163, 28/2) και της Παρασκευής (ΛΦΙ 162, 1/3) αναβάλλονται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η σημερινή ώρα συνεργασίας (Πέμπτη, 28/2, 12.30-13.30) δεν θα ισχύσει.

 

 

Ώρες συνεργασίας (Χ. Τσίτσιου)

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Τσίτσιου δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27/2/2019.

ΜΕΦ 271 (Δ. Σαμαρά) - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΜΕΦ 271 (διδ. Δ. Σαμαρά) θα γίνεται στο εξής στην αιθ. 104α νκ την ίδια μέρα και ώρα (Παρασκευή 13.30-16.00)

ΝΕΦ 610 (Σ. Σταυρακοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΝΕΦ 610 της κ. Σ. Σταυρακοπούλου θα ξεκινήσει στις 14-3 (σύμφωνα με το πρόγραμμα).

ΓΛΩ 304 (N. Αμβράζης)

Το μάθημα ΓΛΩ 304 (διδ. Αμβράζης Νίκος) της Πέμπτης 28/2 θα ξεκινήσει στις 5.

ΑΕΦ 152 (Α. Λιανέρη) Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΑΕΦ 152 θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13πκ

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Αλλαγή αίθουσας) - NEO

Το σημερινό μάθημα (ΤΡΙ 26/2) θα γίνει την ίδια ώρα στην αίθουσα 13 πκ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκδρομή στους Φιλίππους (28/3/2019)

Για τις 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη, σχεδιάζουμε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στους Φιλίππους (της Καβάλας).  Στην εκδρομή θα συμμετάσχει και η κ. Ulrike Egelhaaf-Gaiser, καθηγήτρια λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γοττίγγης (Georg-August-Universität Göttingen). Παρακαλούνται όσοι/-ες ενδιαφέρονται να απευθυνθούν το συντομότερο με ηλεκτρονικό μήνυμα στην κ. Τσίτσιου (ctsitsiou@lit.auth.gr).

ΓΛΩ 365 (Σ. Τσοχατζίδης) Αναπλήρωση μαθήματος

Το μάθημα της Παρασκευής, 1/3/2019, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη, 28/2/2019, στο Αμφ. Β νκ, 13:30-16:00.