Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΦ 222 (24.6.2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΦ 222 (24.6.2022)

ΜΕΦ 222 - 24.6.2022

Αίθουσες εξέτασης:

ΛΦΙ 128 - 23/6 (Κατανομή στις αίθουσες-επικαιροποιημένο)

ΛΦΙ 128, 23/6, 13.30-16.00

ΚΑ, Β:   Δ. Τσιτσικλή (μονές σειρές), Θ. Παπαδημητρίου (ζυγές σειρές)

101, 112, 106: Β. Καρακάσης

Προσφορά 10 υποτροφιών για το Summer Camp που διοργανώνεται από το Xi'an Jiaotong University, China

Προσφορά δέκα (10) υποτροφιών (υπό μορφή απαλλαγής διδάκτρων) για  Διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών, καθώς και επαφής με την κινεζική κουλτούρα και την κινεζική ζωή, με τίτλο "2022 Silk Road University Alliance Summer Camp".

Ανακοίνωση υποτροφιών για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων στο πλαίσιο του BRAUIC Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2022

Πρόσκληση σε φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Global Campus:

Attachment: 

Προφορική υποστήριξη ΜΔΕ κ. Α. Μαμάτσιου

H δημόσια προφορική υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ.

ΑΕΦ 104 (21/6)-Κατανομή αιθουσών

ΑΕΦ 104 (21/6)-Κατανομή αιθουσών

Η κατανομή αιθουσών για το μάθημα ΑΕΦ 104 (Τρ 21/6 και ώρα 13.30) έχει ως εξής:

Αμφιθέατρο Β: Ακροατήριο Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ

Αμφιθέατρο ΚΑ: Ακροατήριο Ε. ΣΙΣΤΑΚΟΥ

Αίθουσα 101: Ακροατήριο Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

 

Υποστήριξη διπλωματικής Καρανικόλα. Πρόσκληση

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.00 θα γίνει η δημόσια διαδικτυακή προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του κ. Γρηγόρη Καρανικόλα με θέμα:

Εξετάσεις ΓΣΓ 231

Εξετάσεις ΓΣΓ 231