Υπολογιστική Γλωσσολογία: Θεωρία και πράξη με ειδική αναφορά στην ελληνική γλώσσα

Τύπος
Δημοσίευση
Υπολογιστική Γλωσσολογία: Θεωρία και πράξη με ειδική αναφορά στην ελληνική γλώσσα [Computational Linguistics: Theory and Practice with Special Focus on the Greek Language]. Hellenic Academic Ebooks [ISBN 978-960-603-492-3]
Ημερομηνία

Το βιβλίο καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία για το αντικείμενο της υπολογιστικής γλωσσολογίας στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων φιλολογίας ελληνικών πανεπιστημίων και/ή Ελλήνων του εξωτερικού. Οι συγγραφείς του διδάσκουν σε προγράμματα γλωσσολογικών σπουδών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του βιβλίου, στον Κάλλιπο.