Κατακτηση Δευτερης Γλωσσας και Σωματα Κειμενων

Το 2014 ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας ερευνητικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών”, το οποίο στέγασε την Υποδράση 5 της δράσης 1 Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora), στο οποίο συμμετείχα ως επικεφαλής, για την κατάρτιση του σώματος κειμένων μαθητών ΕΣΚΕΙΜΑΘ.

Σύντομα, στην παρούσα ενότητα θα προστεθούν πληροφορίες για την πιο πρόσφατη από κοινού με διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ερευνητική δραστηριότητα για την αξιοποίηση, ανάλυση και επέκτασή του ΕΣΚΕΙΜΑΘ.