Υπολογιστικη Γλωσσολογια

Η ανίχνευση γραμματικών χαρακτηριστικών μέσα και έξω από την πρόταση για την κατανόηση των κειμενικών σχέσεων με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων αποτελεί ένα σταθερό ερευνητικό ενδιαφέρον μου. Συνοπτικά, έχω ασχοληθεί με τα παρακάτω προγράμματα:

  1. Το πρόγραμμα “Ανίχνευση κειμενικών σχέσεων” που χρηματοδοτήθηκε από την υποτροφία Αριστεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2011. Αποτέλεσμα του προγράμματος υπήρξε η δημιουργία του C58, ενός σώματος κειμένων με επισημειωμένες κειμενικές σχέσεις.

Στην παρούσα ενότητα θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες πάνω στα δύο αυτά προγράμματα αλλά και σε πιο πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα.

Δημοσιεύσεις

. Λογιστική Παλινδρόμηση και Γραμμική Διακριτική Ανάλυση για τις σχέσεις Ανάπτυξη και Σχολιασμός στο C58. Στο Όψεις της Σωματοκειμενικής Γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις, Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, 14, 113-127. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2018.

PDF Ερευνητικό πρόγραμμα

. Υπολογιστική Γλωσσολογία: Θεωρία και πράξη με ειδική αναφορά στην ελληνική γλώσσα. Υπολογιστική Γλωσσολογία: Θεωρία και πράξη με ειδική αναφορά στην ελληνική γλώσσα [Computational Linguistics: Theory and Practice with Special Focus on the Greek Language]. Hellenic Academic Ebooks [ISBN 978-960-603-492-3], 2017.

PDF Ερευνητικό πρόγραμμα