Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η πλήρης λίστα δημοσιεύσεων είναι εδώ, ενώ τα κείμενα των περισσότερων είναι διαθέσιμα εδώ.

Το παρόν άρθρο έχει δύο στόχους: να παρουσιάσει α) τα βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου Σώματος Κειμενικών Σχέσεων για τα Ελληνικά, του C58, β) δύο μοντέλα πρόβλεψης-κατηγοριοποίησης για δύο από τις πιο συχνά επισημειωμένες και ιδιαίτερες κειμενικές σχέσεις του C58, την Ανάπτυξη και τον Σχολιασμό.
Στο Όψεις της Σωματοκειμενικής Γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις, Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, 14, 113-127. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών,2018

Το βιβλίο καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία για το αντικείμενο της υπολογιστικής γλωσσολογίας στην Ελλάδα.
Υπολογιστική Γλωσσολογία: Θεωρία και πράξη με ειδική αναφορά στην ελληνική γλώσσα [Computational Linguistics: Theory and Practice with Special Focus on the Greek Language]. Hellenic Academic Ebooks [ISBN 978-960-603-492-3],2017

Ερευνητικά Έργα

Κατακτηση Δευτερης Γλωσσας και Σωματα Κειμενων

Έργα κατάρτισης και αξιοποίησης σωμάτων κειμένων μαθητών.

Προγραμματιζοντας

Χρήση προγραμματιστικών εργαλείων για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Υπολογιστικη Γλωσσολογια

Έργα για τη δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων κειμενικής συνοχής.

Διδασκαλία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • ΓΛΩ838: Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων
 • ΓΛΩ828: Υπολογιστική ανάλυση γλωσσικών δεδομένων και σωμάτων κειμένων

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • ΓΛΩ397: Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • ΓΛΩ379: Κειμενογλωσσολογία
 • ΓΛΩ304: Γλωσσολογία II

Ερευνητικό Σχολείο

Διοργανώνεται Άνοιξη ή Φθινόπωρο

SECL II

Η διδακτική εμπειρία και επαφή με φοιτητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών ήταν καταλυτικός παράγοντας για την από κοινού με τη συνάδελφο Δέσποινα Παπαδοπούλου διοργάνωση του Εαρινού Σχολείου Πειραματικής Γλωσσολογίας και Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων τον Μάιο του 2017. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν στοχευμένα μαθήματα πάνω στη γλώσσα R για την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων για τον χειρισμό σωμάτων κειμένων και το σχεδιασμό και την εφαρμογή online και offline γλωσσικών πειραμάτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 διοργανώσαμε το δεύτερο Σχολείο Πειραματικής Γλωσσολογίας και Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων. Φέτος, περιλάμβάνει περισσότερα μαθήματα χειρισμού γλωσσικών δεδομένων με τη γλώσσα R, θεωρίας και ανάλυσης γλωσσικών πειραμάτων και σωμάτων κειμένων.

Επικοινωνία

 • alextantos@lit.auth.gr
 • 0030 2310 997134
 • Γραφείο 301 (2ος όροφος)
  Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής
  Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
  Θεσσαλονίκη, 54124
 • Δευτέρα, Τρίτη, 14:00 - 16:00