ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.1.2017

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.2.2017

Ενημέρωση αποδοχής

27.04.2017

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

28.04.2017

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόγραμμα 38ης Ετήσιας Συνάντησης