ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.1.2017

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.2.2017

Ενημέρωση αποδοχής

27.04.2017

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

28.04.2017

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας: 

Τηλ.: 2310 997409

E-mail: amgl38@lit.auth.gr

Ταχ. Διεύθ.:     
38η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη