ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.01.2010

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων


20.02.2010

Ενημέρωση αποδοχής


16.04.2010

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες


17.04.2010 - 18.04.2010

Συνέδριο

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ή γραπτή ανακοίνωση (poster) θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 10/1/2010 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl31-2010@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 20/2/2010. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να είναι 500-700 λέξεις και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να δίνεται με την ένδειξη �Συγγραφέας� και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt

διάστημα: μονό

περιθώρια: όλα 3 εκ.

για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)

για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 40, και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση), ενώ θα γίνουν δεκτές και 15 γραπτές ανακοινώσεις (posters).

Οι περιλήψεις για τις προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από δύο τουλάχιστον κριτές.

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική