ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.01.2010

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων


20.02.2010

Ενημέρωση αποδοχής


16.04.2010

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες


17.04.2010 - 18.04.2010

Συνέδριο

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (μέσω email) είτε στη Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας (τηλεφωνικά): 

E-mail: amgl31-2010@lit.auth.gr

Τηλ: 23109 97419, 23109 97409

Ταχ. Διευθ.:

31η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη